Keresés a Bibliában

39A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint önmagadat. 40E két parancson függ az egész törvény és a próféták.”

KNB SZIT STL BD RUF KG


A törvény tökéletes teljesítése.

8Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki felebarátját szereti, teljesíti a törvényt. 9Ezeket a parancsolatokat: „Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, (hamisan ne tanúskodjál,) másét ne kívánd”, s a többit mind ez az egy foglalja össze: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” 10A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak. A törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet.

KNB SZIT STL BD RUF KG