Keresés a Bibliában

3Heródes tudniillik annakidején elfogatta Jánost, bilincsbe verette és testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt börtönbe vetette.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Az első tanítványok.

14János fogságba jutása után Jézus Galileába ment, és hirdetni kezdte Isten (országának) evangéliumát.

KNB SZIT STL BD RUF KG