Keresés a Bibliában

3Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. Ezzel kezdte: „Kiment a magvető vetni. 4Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az (égi) madarak és fölcsipegették. 5Némely meg köves helyre esett, ahol nem volt elég földje. Csakhamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. 6Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselődött, és gyökér híján elszáradt. 7Némely pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elnyomták. 8A többi jó földbe hullott és termést hozott: egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, némelyik meg harmincszorosat. 9Akinek füle van, hallja meg!”

KNB SZIT STL BD RUF KG


Példabeszéd a magvetőről.

4 1Más alkalommal is a tó partján tanított. Nagy tömeg gyűlt köréje, ezért bárkába szállt és leült, kinn a tavon. A tömeg pedig kint maradt a tó partján. 2Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket. 3„Halljátok csak! – kezdte tanítását. Kiment a magvető vetni. 4Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak a madarak és fölcsipegették. 5Némely meg köves helyre esett, ahol nem volt elég földje. Csakhamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. 6Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselődött és gyökér híján elszáradt. Némely pedig tövisek közé hullott. 7Amint a tövisek felnőttek, elfojtották és nem hozott termést. 8A többi pedig jó földbe hullott, kikelt, felnőtt és hamincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott. 9Akinek füle van, hallja meg” – fejezte be szavait.

A példabeszéd magyarázata.

10Amikor egyedül maradt, tanítványai a tizenkettővel együtt megkérdezték, mi a példabeszéd értelme. 11Így válaszolt nekik: „Előttetek föltárom Isten országának titkát, a kívülállóknak azonban minden csak példabeszédekben szól: 12Nézzenek, de ne lássanak,
halljanak, de ne értsenek,
hogy meg ne térjenek
és bocsánatot ne nyerjenek.” 13Aztán így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? 14A magvető az igét veti. 15Az útfélre esők azok, akiknek szívébe hull ugyan az ige, de amint meghallgatták, azonnal ott terem a sátán és kiveszi a szívükből. 16Hasonlítanak ezekhez a köves talajra hullottak: meghallgatják az igét és örömmel be is fogadják, 17de az nem ver bennük gyökeret, mert állhatatlanok. Mikor az ige miatt baj és üldözés támad, csakhamar eltántorodnak. 18Mások meg, amelyek tövisek közé hullanak, azok, akik meghallgatják az igét, 19de a világi gondok, a csalóka gazdagság és egyéb vágyak szívükbe lopódzva elfojtják az igét, úgyhogy az meddő marad. 20Végül a jó földbe hullottak azok, akik meghallgatják az igét, befogadják és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.”

KNB SZIT STL BD RUF KG