Keresés a Bibliában

17Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak és zsinagógáikban megostoroznak titeket. 18Miattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. 19Mikor bíróság elé állítanak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában majd megtudjátok, mit szóljatok. 20Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. 21Halálra adja majd testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermek szülei ellen támad és megöleti őket. 22Miattam mindenki meggyűlöl titeket, de aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül.

KNB SZIT STL BD RUF KG