Keresés a Bibliában

Jézus a vízen jár.

45Ezután nyomban fölszólította tanítványait, hogy szálljanak bárkába és keljenek át a túlsó partra, Betszaidába, amíg ő hazaküldi a tömeget. 46Miután elbúcsúzott tőlük, fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. 47Közben beesteledett. A bárka mélyen benn járt a tavon, ő pedig egyedül maradt a parton. 48Amikor látta, mennyire küszködnek az evezéssel, mert ellenszelük volt, az éjszaka negyedik őrváltása idején a vízen járva feléjük indult. El akarta kerülni őket. 49Amint meglátták, hogy a vízen jár, azt hitték, hogy kísértet, és elkezdtek kiáltozni, mert mindnyájan látták őt és megrémültek. 50Ő azonban mindjárt odafordult hozzájuk: „Bátorság! Én vagyok, ne féljetek.” 51Aztán beszállt hozzájuk a bárkába, a szél pedig elállt. Azok egészen magukon kívül voltak a csodálkozástól, 52mert nem okultak a kenyérszaporításból, s szívük még érzéketlen volt.

KNB SZIT STL BD RUF KG