Keresés a Bibliában

18Amikor bárkába szállt, az imént még megszállott kérte, hogy vele mehessen. 19Ő azonban nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: „Menj haza a tieidhez és mondd el nekik, milyen nagy dolgot művelt veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad.” 20Az el is ment és Dekapolisz környékén elhíresztelte, hogy milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Mindenki csodálkozott rajta.

KNB SZIT STL BD RUF KG