Keresés a Bibliában

Példabeszéd a vetés növekedéséről.

26Így beszélt tovább: „Úgy van az Isten országával, mint azzal az emberrel, aki magot vet földjébe. 27Akár alszik, akár virraszt, s éjszaka van vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. 28A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, végül telt szemet a kalászban. 29Amikor beérett a termés, tüstént nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás.”

Példabeszéd a mustármagról.

30Majd ismét így folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen hasonlattal szemléltessük? 31Olyan az, mint a mustármag. Amikor elvetik a földbe, kisebb minden más vetőmagnál. 32De miután elvetették, felnő, nagyobb lesz minden veteménynél és akkora ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az ég madarai.” 33Több ilyen példabeszédben hirdette nekik az igét, amennyire csak föl tudták fogni. 34Példabeszéd nélkül nem tanított, de amikor egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

KNB SZIT STL BD RUF KG