Keresés a Bibliában

Jézus meggyógyít egy bénát.

2 1Néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt meghallották, hogy otthon van, 2olyan sokan gyűltek össze, hogy az ajtó előtti téren sem fértek el. 3Miközben hirdette nekik az igét, egy bénát hoztak oda. Négyen vitték. 4A tömeg miatt azonban nem tudtak eléje jutni. Ezért kibontották fölötte a háztetőt s a nyíláson bocsátották le a hordágyat, amelyen a béna feküdt. 5Hitük láttára Jézus ezekkel a szavakkal fordult a bénához: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” 6Néhány ott ülő írástudó erre azt gondolta magában: 7„Hogyan beszélhet ez így? Káromkodik! Ki bocsáthatja meg a bűnöket? Nem egyedül az Isten?” 8Jézus lelkében mindjárt átlátta gondolataikat és így szólt hozzájuk: „Mit tűnődtök ezen? 9Mi könnyebb, ha azt mondom a bénának: bocsánatot nyernek bűneid? – vagy, ha azt: kelj föl fogd az ágyadat és járj? 10Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására.” Ezzel a bénához fordult: 11„Mondom neked, kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” 12Az fölkelt, gyorsan fogta az ágyát és mindnyájuk szeme láttára kiment. Erre valamennyien, szinte magukon kívül, dicsőíteni kezdték Istent, aztán hozzáfűzték: „Ilyent még sohasem láttunk.”

KNB SZIT STL BD RUF KG