Keresés a Bibliában

Óvakodjatok a képmutatástól.

38Máskor így tanította őket: „Óvakodjatok az írástudóktól! Szívesen járnak hosszú köntösben és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket, 39szívesen foglalják el az első székeket a zsinagógákban és a főhelyeket a lakomákon. 40Fölélik az özvegyek házát és színleg nagyokat imádkoznak. Ezért súlyosabb ítélet vár rájuk.”

KNB SZIT STL BD RUF KG