Keresés a Bibliában

Dávid fia.

35Amikor Jézus a templomban tanított, megkérdezte: „Hogyan állíthatják az írástudók, hogy a Messiás Dávid fia? 36Hiszen Dávid maga mondja a Szentlélek sugallatára: Így szól az Úr az én Uramhoz:
jobbom felől foglalj helyet,
míg lábad alá zsámolyul alázom
valamennyi ellenségedet. 37Ha tehát Dávid maga hívja őt urának, hogyan lehet az ő fia?” A nagy néptömeg örömest hallgatta őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG