Keresés a Bibliában

A föltámadás kérdése.

18Utána szadduceusok jöttek hozzá, akik tagadják a föltámadást, és a következő kérdést intézték hozzá: 19„Mester, Mózes azt parancsolta nekünk: ha valakinek meghal a testvére és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, a testvér vegye el az özvegyet és támasszon utódot testvérének. 20Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. 21Feleségét elvette a második, de az is utód nélkül halt meg. Ugyanígy járt a harmadik is, 22sőt mind a hét (elvette őt), de egyik sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is. 23A föltámadáskor majd, ha ugyan föltámadnak, melyiküknek lesz a felesége? Hiszen felesége volt mind a hétnek.” 24Jézus így válaszolt: „Azért tévedtek ugye, mert nem ismeritek sem az Írást, sem Isten hatalmát? 25A föltámadás után ugyanis nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint az angyalok a mennyben. 26A halottak föltámadásáról pedig nem olvastátok Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló részben, mit mondott neki az Isten: én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene? 27Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké. Ezért alapos tévedésben vagytok.”

KNB SZIT STL BD RUF KG