Keresés a Bibliában

Jézus föltámadása és mennybemenetele

Az asszonyok a sírnál.

24 1A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. 2A követ a sírtól elhengerítve találták. 3Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. 4Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi állt mellettük. 5Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket: „Mit keresitek az élőt a holtak közt? 6Nincs itt, föltámadt. Jusson eszetekbe, mit mondott nektek, amikor még Galileában volt: 7az Emberfiának, mondta, bűnös emberek kezére kell kerülnie, keresztre feszítik, de harmadnapra föltámad.” 8Akkor eszükbe jutottak ezek a szavak. 9Visszatérve a sírtól jelentették mindezt a tizenegynek és a többieknek. 10Mária Magdolna, Johanna, Mária, Jakab anyja és még mások hozták ezt a hírt az apostoloknak. 11De azok bolond beszédnek tartották szavaikat és nem hittek nekik. 12Péter azonban menten a sírhoz futott. Amikor behajolt, csak az ott heverő lepleket látta. Igen meglepődött a látványon és hazament.

KNB SZIT STL BD RUF KG