Keresés a Bibliában

6„Jönnek napok, amikor mindabból, amit itt láttok, kő kövön nem marad, mit le nem rombolnának.” 22A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az Írás mond. 23Jaj a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz e földön és az ítélet haragja e népen. 24Lesznek, akik kardélen hullnak el, másokat rabságba hurcolnak a pogány népek közé. Jeruzsálemet pedig a pogányok fogják tiporni, amíg be nem teljesedik az idejük.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Jaj neked, Jeruzsálem!

37Jeruzsálem! Jeruzsálem! Te megölöd a prófétákat, megkövezed a hozzád küldötteket! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit – de ti nem akartátok. 38Meglátjátok, elhagyatott lesz házatok.

KNB SZIT STL BD RUF KG