Keresés a Bibliában

Előképe: Jeruzsálem pusztulása.

20Mikor pedig azt látjátok, hogy Jeruzsálemet hadsereg veszi körül, tudjátok meg, hogy elérkezett a pusztulása. 21Akkor, aki Júdeában van, fusson a hegyekbe, aki a városban van, költözzék ki és aki vidéken van, vissza ne térjen. 22A bosszúállás napjai ezek, hogy beteljesedjék mindaz, amit az Írás mond. 23Jaj a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban! Nagy gyötrelem lesz e földön és az ítélet haragja e népen. 24Lesznek, akik kardélen hullnak el, másokat rabságba hurcolnak a pogány népek közé. Jeruzsálemet pedig a pogányok fogják tiporni, amíg be nem teljesedik az idejük.

Krisztus második eljövetele.

25Jelek lesznek a Napban, Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és háborgása miatt. 26Az emberek megdermednek annak szorongó várásában, ami az egész világra következik. 27A világmindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. 28Amikor mindez beteljesül, tekintsetek föl és emeljétek föl fejeteket! Elérkezett a megváltástok.”

Hasonlat a fügefáról.

29Hasonlatot is mondott nekik: „Nézzétek a fügefát és a többi fákat. 30Amikor látjátok, hogy már kihajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. 31E történtek láttára tudjátok meg, hogy közel van Isten országa. 32Bizony mondom nektek: el nem múlik ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik. 33Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak.

Virrasszatok!

34Vigyázzatok magatokra, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegségben és az evilági gondok között, hogy ne váratlanul lepjen meg titeket az a nap. 35Mint a csapda, úgy fog lecsapni mindazokra, akik a föld színén laknak. 36Virrasszatok tehát szüntelenül és imádkozzatok; így lesztek méltók arra, hogy megmeneküljetek mindattól, ami bekövetkezik és hogy megálljatok az Emberfia előtt.”

KNB SZIT STL BD RUF KG