Keresés a Bibliában

Óvakodjatok az írástudóktól.

45Az egész nép hallatára így szólt tanítványaihoz: 46„Óvakodjatok az írástudóktól, akik szívesen járnak hosszú köntösben és szeretik, ha nyilvános tereken köszöntik őket. Szívesen foglalják el az első székeket a zsinagógákban és a főhelyeket a lakomákon. 47Föleszik az özvegyek házát és színleg nagyokat imádkoznak. Ezért súlyosabb ítélet vár rájuk.”

KNB SZIT STL BD RUF KG