Keresés a Bibliában

A szenvedés előtti napok

28E szavak után tovább folytatta útját Jeruzsálem felé.

Jézus bevonul Jeruzsálembe.

29Mikor Betfagé és Betánia közelében az Olajfák hegyéhez ért, elküldött két tanítványt ezzel a megbízatással: 30„Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok ott egy megkötött szamarat, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el és hozzátok ide. 31Ha valaki megkérdezi: miért oldjátok el? – feleljétek: az Úrnak szüksége van rá.” 32A küldöttek elmentek és mindent úgy találtak, ahogy mondta. 33Mikor eloldották a szamarat, gazdája megkérdezte: „Miért oldjátok el a szamarat?” 34„Az Úrnak szüksége van rá” – felelték. 35Elvezették a szamarat Jézushoz, rátették ruhájukat és ráültették Jézust. 36Vonulása közben leterítették ruháikat az útra. 37Közel jártak már az Olajfák hegyének lejtőjéhez, amikor a nagy sereg tanítvány örömében áldani kezdte Istent azért a sok csodatettért, amelynek tanúja volt. 38Nagy szóval kiáltották:
„Áldott legyen a király,
aki az Úr nevében jön!
Békesség a mennyben,
dicsőség a magasságban!” 39A tömegből néhány farizeus így szólt hozzá: „Mester, tiltsd meg ezt tanítványaidnak.” 40„Mondom nektek, felelte, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni.”

Jaj neked, Jeruzsálem!

41Mikor közelebb érve megpillantotta a várost, sírva fakadt. 42Aztán így szólt: „Bárcsak fölismernéd te is legalább ezen a napon, ami békességedre szolgál! De sajnos, el van rejtve szemed elől! 43Jönnek majd napok, amikor sáncokkal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. 44Elpusztítanak téged és gyermekeidet, akik falaid közt laknak. Nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted föl meglátogatásod idejét.”

A templom megtisztítása.

45Aztán bement a templomba és kiűzte azokat, akik ott kereskedtek. 46„Írva van, kiáltotta: Az én házam imádság háza, ti pedig rablóbarlanggá tettétek.” 47Ott tanított mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői életére törtek, 48de nem tudták módját ejteni, mert az egész nép feszült figyelemmel hallgatta.

KNB SZIT STL BD RUF KG