Keresés a Bibliában

Zakeus, a vámos.

19 1Azután Jerikóhoz érkeztek és bevonultak. 2Volt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, a vámosok feje. 3Szívesen látta volna Jézust szemtől szembe, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. 4Előrefutott tehát és fölmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elmennie. 5Mikor Jézus odaért, föltekintett és így szólt: „Zakeus, szállj le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” 6Ő sietve leszállt és boldogan fogadta. 7Mindazok, akik ezt látták, zúgolódni kezdtek, hogy bűnös embernél száll meg. 8Zakeus azonban odaállt az Úr elé és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, s ha valakit megcsaltam valamivel, négyannyit adok helyette.” 9Jézus erre kijelentette: „Ma üdvösség köszöntött e házra, mert ő is Ábrahám fia. 10Hiszen az Emberfia azért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett.”

KNB SZIT STL BD RUF KG