Keresés a Bibliában

67Atyja, Zakariás pedig eltelt Szentlélekkel és ezekre a prófétai szavakra nyílt az ajka: 68„Áldott legyen az Úr, Izrael Istene,
mert meglátogatta és megváltotta népét. 69Erős szabadítót támasztott nekünk
Szolgájának, Dávidnak házában. 70Amint meghirdette szentjei által,
prófétái ajkával ősidőktől fogva: 71megszabadított ellenségeinktől
s mindazoktól, akik gyűlölnek minket, 72irgalmas volt atyáinkhoz
és megemlékezett szent szövetségéről, 73s az esküről, amit Ábrahám atyánknak esküdött: megadja azt nekünk, 74hogy ellenségeinktől megszabadulva
félelem nélkül szolgáljuk őt, 75szentségben és igazságban színe előtt
életünk minden napján. 76Te pedig, gyermek, a Magasságbeli prófétája leszel: az Úr előtt haladsz, hogy előkészítsd útját, 77s az üdvösség ismeretére tanítsad népét,
mely a bűnösök bocsánatában van, 78Istenünk mélységes irgalmából,
mellyel meglátogatott minket a magasságból Fölkelő, 79hogy világítson a sötétségben és a halál árnyékában sínylődőknek,
és lépteinket a békesség útjára vezesse.”

KNB SZIT STL BD RUF KG