Keresés a Bibliában

Mária látogatása Erzsébetnél.

39Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. 40Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. 41Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. 42Hangos szóval fölkiáltott: „Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! 43Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? 44Amint fölhangzott fülemben köszöntésed szava, örömtől repesett a magzat méhemben. 45Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.” 46Erre Mária így szólt:
„Magasztalja lelkem az Urat, 47és ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben. 48Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgálólányát: lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. 49Mily nagy dolgokat művelt velem
ő, a hatalmas és szent! 50Irgalma az istenfélőkre száll
nemzedékről nemzedékre. 51Nagyszerű dolgokat művel karja erejével:
szétszórja a szívük szándékában gőgösködőket. 52Uralkodókat taszít le a trónjukról,
de fölemeli az alázatosokat. 53Éhezőket tölt be minden jóval,
de üres kézzel bocsátja el a gazdagokat. 54Fölkarolja szolgáját, Izraelt,
s amint megígérte atyáinknak, 55nem feledi irgalmasságát
Ábrahám és utódai iránt mindörökre.” 56Mária mintegy három hónapig maradt nála, aztán visszatért otthonába.

KNB SZIT STL BD RUF KG