Keresés a Bibliában

Az ünnep utolsó napján.

37Az utolsó napon, az ünnep nagy napján, ott állt Jézus és hangos szóval hirdette: 38„Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék! Aki hisz bennem, annak szívéből, az Írás szerint, élővíz forrásai fakadnak.” 39Ezt a Lélekről mondta, amelyben később a benne hívők részesültek. A Lélek ugyanis még nem jött el, mert Jézus még nem dicsőült meg. 40E szavak hallatára néhányan a nép közül fölkiáltottak: „Ez valóban a Próféta!” „Ez a Messiás!” – mondták mások. 41De voltak, akik megjegyezték: „Hát Galileából jön a Messiás?

KNB SZIT STL BD RUF KG