Keresés a Bibliában

31A nép közül sokan hittek benne. „Ha eljön a Messiás, tud-e több csodát művelni ennél?” – mondták. 32A farizeusoknak tudomására jutott, hogy ez a szóbeszéd jár a nép között. A főpapok és a farizeusok szolgákat küldtek tehát, hogy elfogják őt. 33Jézus így szólt: „Csak rövid ideig vagyok még veletek, aztán ahhoz megyek, aki küldött. 34Keresni fogtok engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek.” 35A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Hová akar menni, hogy meg ne találjuk? Talán a görögök közt élő telepesek közé megy, hogy a görögöket tanítsa? 36Mit jelent, amit mond: keresni fogtok engem, de nem találtok, mert ahol én vagyok, oda ti nem jöhettek?”

KNB SZIT STL BD RUF KG