Keresés a Bibliában

Az utolsó ítélet.

11Akkor nagy ragyogó trónt láttam. A rajta ülő tekintete elől menekült a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. 12És láttam, hogy a holtak, nagyok és kicsinyek, ott állnak a trón előtt. Könyvek álltak nyitva. 13Kinyitottak egy másik könyvet
is, az élet könyvét. A holtakat megítélték tetteik szerint, amint a könyvekben föl volt jegyezve. A tenger visszaadta a beléveszett holtakat, 14a halál és az alvilág is visszaadta halottjait. Valamennyit megítélték tetteik szerint. A halált és az alvilágot tüzes tóba vetették. 15Ez a tüzes tó a második halál. Aki nem volt följegyezve az élet könyvébe, azt a tüzes tóba vetették.

KNB SZIT STL BD RUF KG