Keresés a Bibliában

Levél a pergamoni egyházhoz.

12A pergamoni egyház angyalának írd meg: így szól, aki a kétélű hegyes kardot tartja: 13tudom, hol lakol: ahol a sátán trónja áll. Mégis kitartasz mellettem és nem tagadtad meg hitemet, még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. 14De van némi kifogásom ellened: vannak ott nálad Bálám tanításának követői, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és paráználkodásra csábítsa Izrael fiait. 15Így hát nálad is vannak követői a nikolaiták tanításának. 16Tarts tehát bűnbánatot, különben hamarosan föllépek ellened és harcba szállok velük szájamnak kardjával. 17Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak: a győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ, a kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja.

KNB SZIT STL BD RUF KG