Keresés a Bibliában

19Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Ezt azonban az ördögök is hiszik – és mégis rettegnek. 20Meg akarsz győződni, te oktalan ember, hogy tettek nélkül meddő a hit? 21Vajon Ábrahám atyánk nem tettei alapján igazult-e meg, mivel fiát, Izsákot föláldozta az oltáron? 22Ebből láthatod, hogy a hit közreműködött ugyan tetteivel, de csak a tettek által vált tökéletessé.

KNB SZIT STL BD RUF KG