Keresés a Bibliában

Az igazi felebaráti szeretet.

6 1Testvérek, ha botláson érnek valakit, ti, akik lelkiek vagytok, intsétek meg a szelídség szellemében. De ügyelj, hogy magad kísértésbe ne essél. 2Viseljétek el egymás gyöngéit, így teljesítitek Krisztus törvényét. 3Aki beképzeli magának, hogy valaki, holott semmi, önmagát áltatja. 4Vizsgálja meg mindenki tulajdon tetteit, s tartsa meg dicsekvését önmagának, ahelyett, hogy mások elé tárná. Hiszen mindenkinek a maga terhét kell hordoznia.

KNB SZIT STL BD RUF KG