Keresés a Bibliában

8Nekem, az összes szentek közt a legkisebbnek, jutott az a kegyelem, hogy hirdessem Krisztus fölfoghatatlan gazdagságát a pogányok közt, 9és fölvilágosítsak mindenkit, miben áll az a titok, amely kezdettől fogva el volt rejtve a mindent teremtő Istenben. 10Így legyen nyilvánvaló most az Egyház által Isten sokszoros bölcsessége a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt. 11Ez volt az ő örök szándéka, amelyet Urunkban, Krisztus Jézusban valósított meg. 12Benne, a belé vetett hit által járulhatunk bátran és teljes bizalommal Isten elé.

Az apostol könyörgése.

14Ezért térdet hajtok (Urunk Jézus Krisztus) Atyja előtt, 15akitől minden közösség származik mennyben és földön. 16Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjetek belső emberré, 17hogy a hittel Krisztus lakjék szívetekben, 18s ti gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben. Akkor majd föl tudjátok fogni az összes szentekkel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, 19megismeritek Krisztusnak minden ismeretet fölülmúló szeretetét és beteltek Isten egész teljességével.

KNB SZIT STL BD RUF KG