Keresés a Bibliában

2Így éltetek annakidején a világ szokása szerint, a légűrben uralkodó fejedelem hatalma alatt. Ez az a lélek, amely most a hitetlenség fiaiban működik.

KNB SZIT STL BD RUF KG