Keresés a Bibliában

Pál útnak indul.

20 1A zavargás megszűntével Pál magához hívatta a tanítványokat. Buzdította őket, majd elbúcsúzott és Makedóniába utazott. 31Őrködjetek tehát és véssétek emlékezetetekbe, hogy három éven át éjjel-nappal szüntelenül könnyek közt intettem mindegyikteket. 14Mivel azonban a meggyógyított embert is mellettük látták, semmi ellenvetést sem tehettek.

KNB SZIT STL BD RUF KG