Keresés a Bibliában

Kitartás az apostoli munkában.

10Te azonban megértetted tanításomat, életmódomat, életcélomat, hitemet, kitartásomat, szeretetemet, türelmemet,

KNB SZIT STL BD RUF KG