Keresés a Bibliában

Buzdítás az állhatatosságra.

13Mi mindenkor hálával tartozunk értetek az Istennek, testvérek, kedveltjei az Úrnak, mert Isten zsengéül választott ki titeket, hogy a Lélek megszentelése és az igazság hite által üdvözüljetek.

KNB SZIT STL BD RUF KG