Keresés a Bibliában

7Nektek zaklatottaknak pedig, velünk együtt, megnyugvással, amikor az Úr Jézus megjelenik angyalseregével a mennyből, lobogó tűzzel.

KNB SZIT STL BD RUF KG


4 1Óvakodjunk attól, hogy valaki közületek későn jöttnek számítson, amíg érvényben van a békességébe való bejutás ígérete. 2Mi éppúgy hírül vettük ugyanis az evangéliumot, mint ők, de nekik nem használt az igehirdetés, mert nem tartottak azokkal, akik hittel hallgatták.

Pedig a teremtés műve a világ megalkotása óta befejeződött.

3Mi viszont azért
lépünk be békességébe, mert hívőkké lettünk. Azt mondja ugyanis:
„Haragban esküdtem eskümet:
ők meg nem látják békességemet!” 4Egy helyütt ugyanis a hetedik napról azt mondja: „A hetedik napon Isten abbahagyta minden munkáját.” 5Itt viszont: „Ők meg nem látják békességemet!” 6Hátra van tehát, hogy némelyek még bejussanak. Azok pedig, akik először vették hírül az evangéliumot, hitetlenségük miatt nem jutottak be. 7Ezért ismét kijelölt egy napot, egy „mát” , Dávid által ugyanis annyi idő múltán azt mondja, mint föntebb:
„Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára:
meg ne keményítsétek szíveteket.” 8Ha Józsue megszerezte volna nekik a békességet, nem szólt volna később egy másik napról. 9Ezért marad meg a szombati nyugalom Isten népe számára. 10Aki ugyanis belép az ő nyugalmába, az abbahagyja munkáját, mint Isten a magáét. 11Iparkodjunk tehát bejutni abba a nyugalomba, nehogy közületek valaki kövesse a hitetlenség példáját és elvesszen.

KNB SZIT STL BD RUF KG