Keresés a Bibliában

Címzés és apostoli üdvözlet.

1 1Simon Péter, Jézus Kriszus szolgája és apostola azoknak, akik Istenünk és Megváltónk, Jézus Krisztus üdvözítő szándékából ugyanannak a drága hitnek lettek részesei, mint mi. 2Kegyelemmel és békességgel töltsön el titeket Istennek és Urunknak, (Krisztus) Jézusnak ismerete.

Krisztus üdvösségre vezető ismerete.

3Az istenfélő életre szolgáló összes javakat isteni hatalma az ő megismerése által juttatta nekünk, aki dicsőségével és erejével meghívott minket. 4Így váltotta be nekünk legszebb és legnagyobb ígéreteit, hogy ezek révén az isteni természet részeseivé legyetek és elmeneküljetek a romlottság elől, mely a bűnös kívánság által uralkodik a világon. 5Éppen ezért legyetek igen buzgók és mutassátok meg sorjában hitetek által az erényt, 6az erény által a tudást, a tudás által az önuralmat, az önuralom által az állhatatosságot, az állhatatosság által az istenfélelmet, 7az istenfélelem által a testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat által a felebaráti szeretetet. 8Ha ezek megvannak bennetek és gyarapodnak is, nem lesztek restek és gyümölcstelenek Urunk Jézus Krisztus teljes megismerésében. 9Akiben ezek hiányoznak, azt vakság veri, mert elfelejtette régi bűneitől való megtisztulását. 10Ezért annál inkább iparkodjatok, testvéreim, hogy hivatástokat és kiválasztástokat (jó cselekedetekkel) biztosítsátok, mert ha ezt teszitek, sohasem fogtok többé elbotlani. 11Így ugyanis széles út nyílik előttetek Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus országba.

KNB SZIT STL BD RUF KG