Keresés a Bibliában

17Mindaz, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi tovatűnt, lám valami új valósult meg. 18Mindez Istentől ered, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, s aki ránk bízta a kiengesztelés szolgálatát.

KNB SZIT STL BD RUF KG