Keresés a Bibliában

Az apostoli bátorság.

12Mivel tehát ilyen a reményünk, teljes nyíltsággal szólunk, 13nem úgy mint Mózes, aki befödte arcát, hogy Izrael fiai ne lássák mulandó szolgálatának végét. 14Az ő értelmük eltompult, hiszen mindmáig ugyanaz a lepel borítja az Ószövetséget, amikor olvassák, és rajta is marad, mivel csak Krisztusban tűnik el. 15Sőt mind a mai napig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre, 16de ha majd az Úrhoz térnek, eltűnik a lepel. 17Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. 18Mi pedig mindnyájan födetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét és e szemléletében fokról fokra az ő képmásává változunk át az Úr Lelke által.

KNB SZIT STL BD RUF KG