Keresés a Bibliában

9„Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg teljesen.” Örömest dicsekszem tehát gyöngeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjék bennem.

KNB SZIT STL BD RUF KG