Keresés a Bibliában

Sorsközösségünk Krisztussal.

4 1Mivel tehát Krisztus testi életében szenvedett, ti is ugyanannak az érzületnek fegyverzetét öltsétek magatokra. Aki ugyanis testi életében szenved, 2szakított a bűnnel, hogy testi életének hátralévő idejében ne emberi szenvedélyeknek, hanem Isten akaratának megfelelően éljen. 3Éppen elég, hogy az elmúlt időben a pogányok akaratát követtétek és bujaságban, gyönyörök közt, részegeskedésben, lakomákban és dőzsölésben, bűnös bálványimádást űzve éltetek. 4Azok csodálkoznak, hogy nem tartotok velük a testiségnek ebben a posványában, és ócsárolnak miatta. 5De számot adnak majd annak, aki készen áll, hogy élőt-holtat megítéljen. 6Az evangélium ugyanis azért hangzott el a holtak előtt is, hogy ha testükben emberi módon ítélet sújtja is őket, lélekben éljenek az Isten által.

A közeledő ítélet gondolata.

7Közel van mindennek a vége. Legyetek hát okosak és ügyeljetek arra, hogy helyesen imádkozzatok. 8Mindenekelőtt tartsatok ki egymás odaadó szeretetében, mert a szeretet sok bűnt eltakar. 9Legyetek vendégszeretők egymás iránt, zokszó nélkül. 10Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki nyert, mint Isten sokféle kegyelmének hű közvetítői. 11Ha valaki beszél, mintegy Isten szavával szóljon; ha valaki szolgál, tegye azzal az erővel, amit Isten juttat, hogy Jézus Krisztus által mindenben megdicsőüljön az Isten. Övé a dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké. Amen. 12Kedveseim, ne ütközzetek meg azon a tüzes kohón, amelyen próbaképp kell átjutnotok, mintha hallatlan dolog történnék veletek, 13hanem örvendjetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsősége kinyilvánulásakor is szívből örvendhessetek. 14Ha Krisztus nevéért ócsárolnak, boldogok vagytok, mert az isteni Fölség Lelke pihen meg rajtatok. 15Egyiktek se azért szenvedjen, mert gyilkos, tolvaj, gonosztevő vagy bitorló. 16De ha mint keresztény szenved, ne szégyellje, hanem dicsőítse meg Istent ezzel a hitvallással. 17Elérkezett ugyanis az idő, hogy megkezdődjék az ítélkezés Isten háza népe fölött. Ha pedig rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a vége, akik nem hittek Isten evangéliumának? 18S ha az igaz is alig menekül meg, hová lesz az istentelen és bűnös? 19Ezért azok is, akik Isten akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket jó cselekedeteikkel a hűséges Teremtőnek.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet