Keresés a Bibliában

A házastársak kötelességei.

3 1Ugyanígy ti asszonyok is engedelmeskedjetek férjeteknek. Akkor majd azokat, akik nem hisznek az igének, az asszonyok élete beszéd nélkül is megnyeri, 2amikor istenfélő, tiszta élteteket figyelik. 3Ékességetek ne legyen külsőséges: kigöndörített haj, arany ékszer vagy fényes öltözet. 4Isten előtt a rejtett belső ember értékes a maga zavartalan szelídségében és lelki nyugalmában. 5Így ékesítették magukat egykor az Istenben bízó asszonyok, akik férjük iránt engedelmesek voltak. 6Például Sára is engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának hívta. Ha tehát jót tesztek és semmiféle fenyegetéstől nem féltek, az ő leányai vagytok. 7Ti férfiak szintén megértéssel éljetek együtt a gyöngébb asszonyi nemmel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint akik örököstársai az élet kegyelmének, hogy imáitoknak ne legyen akadálya.

A békesség szelleme.

8Végül pedig legyetek mindnyájan együttérzők, részvevők, testvérszeretők, irgalmasok, (szerények) és alázatosak. 9Rosszért rosszal, szidalomért szidalommal ne fizessetek! Inkább áldást mondjatok! Hiszen arra vagytok hivatva, hogy áldás legyen az örökrészetek. 10„Hol az ember, ki életért eped,
S szép napokat szeretne élni és hosszú életet? Őrizd meg a gonosztól ajkadat,
nyelved ne szóljon csalfaságokat. 11Fuss a gonosztól és a jót keresd,
a békességet kutasd és kövesd.

A keresztény élet indítóokai.

12Az Úr szemei az igazakon,
és fülei könyörgő szavukon.
De arca fenyegetően virraszt a rosszakon.”

A szenvedő Krisztus példája.

13Vajon ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? 14Még ha szenvednetek kell is az igazságért, boldogok vagytok. Ne rettegjetek tőlük s ne riadozzatok, 15hanem szentül őrizzétek szívetekben az Úr Krisztust. Mindig álljatok készen arra, hogy megfeleljetek mindenkinek, aki reménységtekről kérdőre von titeket. 16De ezt szerényen, tisztességtudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való tisztességes életeteket becsmérlik, rágalmaikkal szégyent valljanak. 17Jobb ugyanis, hogy az ember jó cselekedeteiért szenvedjen, ha ez Isten akarata, semmint gonoszságáért. 18Krisztus is meghalt egyszer a bűnök miatt, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Teste szerint megölték ugyan, de a Lélek életre keltette. 19Így elment a börtönben sínylődő lelkekhez is, és hírt vitt azoknak, akik hitetlenek voltak akkor, amikor Isten Noé korában türelmesen várt, míg a bárka föl nem épült. Ebben csak kevés, mégpedig nyolc lélek menekült meg a víz által. 20Titeket is megszabadít most az így jelképezett keresztség, nem mint a testi szenny levetése, hanem mint az Istenhez tiszta lélekért intézett könyörgés Jézus Krisztus föltámadása által. 21Ő (legyőzte a halált, hogy az örök élet örökösei legyünk, és) az Isten jobbján ül, miután fölszállt a mennybe, s uralma alá vetette az angyalokat, a hatalmasságokat és erősségeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet