Keresés a Bibliában

24Azután következik a vég, amikor átadja az uralmat Istennek, az Atyának, miután megsemmisített minden felsőbbséget, hatalmat és erőt. 25Addig kell ugyanis uralkodnia, míg ellenségeit mind lába alá nem veti. 26Utolsó ellenségét, a halált is megsemmisíti, mert „lába alá vetett mindent”. 27Mikor arról van szó, minden alája van vetve, természetesen kivétel az, aki mindent alávetett neki. 28Mikor pedig majd minden alája lesz rendelve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki. Akkor Isten lesz minden mindenben.

KNB SZIT STL BD RUF KG


9Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akiben ugyanis nincs Krisztus Lelke, az nem tartozik hozzá. 15Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét kaptátok, melyben azt kiáltjuk: „Abba, Atya!”

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Isten fiai vagytok ugyanis mindnyájan a Krisztus Jézusba vetett hit által.

KNB SZIT STL BD RUF KG


23ez az ő teste és teljessége, aki mindent mindenben betölt. 22Benne épültök egybe ti is a Lélek által Isten hajlékává.

KNB SZIT STL BD RUF KG


A zsidó nép kiválasztott maradéka.

11 1Azt kérdem tehát: vajon Isten elvetette népét? Szó sincs róla! Hisz én is izraelita vagyok, Ábrahám véréből, Benjamin törzséből. 36Minden belőle, általa és érte van,
dicsőség néki mindörökké! Ámen. 6A nekünk adott kegyelemnek megfelelően azonban különböző ajándékaink vannak: aki a prófétálást kapta, prófétáljon a hit szabályai szerint;

KNB SZIT STL BD RUF KG