Keresés a Bibliában

2 1Gyermekeim, azért írom ezeket, hogy ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezett, van szószólónk az Atyánál: Jézus Krisztus, az Igaz. 2Ő engesztelő áldozat bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.

Tartsátok meg Isten parancsait!

3Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk parancsait. 4Aki azt állítja, hogy ismeri őt, de parancsait nem tartja meg, az hazug, és az igazság nincs benne. 5Aki viszont megtartja tanítását, abban Isten szeretete valóban tökéletes. Ezáltal győződünk meg róla, hogy benne vagyunk. 6Aki azt állítja, hogy őbenne él, annak úgy kell cselekednie, ahogy ő cselekedett. 7Szeretteim, ezzel nem új parancsot írok nektek. A régi parancs az, amelyet kezdettől fogva kaptatok. A régi parancs az a tanítás, amit az imént hallottatok. 8Ám új parancsot is írok nektek, amely őbenne is és tibennetek is megvalósult. A sötétség múlóban van és az igaz világosság már ragyog. 9Aki azt állítja, hogy a világosságban van, de testvérét gyűlöli, az még most is sötétségben van. 10Aki szereti testvérét, az világosságban él, és abban nincs megbotránkozni való. 11Aki viszont gyűlöli testvérét, az a sötétségben él és sötétben jár. Nem tudja hova megy, mert a sötétség megvakította szemét. 12Írok nektek, gyermekek, mert benne bocsánatot nyertek bűneitekért. 13Írok nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. 14Írtam nektek, gyermekek, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek, atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok: él bennetek Isten tanítása, és legyőztétek a gonoszt. 15Ne szeressétek a világot, sem azt, ami e világban van. Aki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. 16Minden, ami a világon van: a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége, nem az Atyától származik, hanem a világtól. 17De elmúlik a világ és annak bűnös kívánsága. Csak aki megteszi Isten akaratát, az él örökké.

Óvakodjatok az antikrisztustól!

18Gyermekeim, itt az utolsó óra! Amint hallottátok, eljön az antikrisztus. Már eddig is sok antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. 19Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, köztünk is maradtak volna. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie, hogy nem mindnyájan tartoznak közénk. 20Ti azonban a Szent kenetét kaptátok, s mindent tudtok. 21Nem is azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot. Ti ismeritek, és azt is tudjátok, hogy semmi hazugság sem származik az igazságból. 22Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás? 23Ez az antikrisztus: tagadja az Atyát és a Fiút. Mindaz ugyanis, aki tagadja a Fiút, nem ismeri el az Atyát sem. 24Aki megvallja a Fiút, elismeri az Atyát is. Maradjon meg bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok. Ha megmarad bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. 25Az ígéret pedig, amelyet ehhez fűzött, az örök élet. 26Ezeket akartam írni nektek azok miatt, akik félrevezetnek. 27Ami titeket illet, maradjon meg bennetek a tőle kapott kenet. Más tanítóra nincs szükség: bármire is tanítson az ő kenete, az igaz és nem hazugság. Maradjatok tehát őbenne, amint tanította.

Isten Atyánk: éljetek, mint Isten gyermekei.

28Igen, gyermekeim, maradjatok őbenne, hogy megjelenése bizalommal töltsön el, és eljövetelekor meg ne szégyenüljünk.

Az istenfiúság kegyelmét kaptátok!

29Ha tudjátok, hogy ő igaz, tudjátok azt is, hogy mindaz, aki igazságot cselekszik, tőle született.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet