Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

Jézus kinyilatkoztatja magát a világ előtt: 5,1-12,50

2Van Jeruzsálemben a Juh-kapunál egy fürdő, amelyet héberül Betezdának neveznek, és öt oszlopcsarnoka van. 3Ezekben feküdt a betegek, vakok, sánták, bénák sokasága. 5Volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendő óta beteg volt. 6Mikor Jézus meglátta őt, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta van így, megkérdezte tőle: »Akarsz-e meggyógyulni?« 7A beteg azt felelte: »Uram, nincs emberem, aki, amikor felkavarodik a víz, bevigyen engem a tóba. Mire pedig én odaérek, más megy be előttem.« 8Jézus azt mondta neki: »Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!«
RUF 4

Találatok a szövegben 3 találat

Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 27,11 Jézus Pilátus előtt (Mk 15,2-5; Lk 23,1-5; Jn 18,33-38)
Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
  • 14,1 A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen (Mt 26,3-5; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53)
  • 15,1 Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38)
  • 15,16 Jézus megcsúfolása (Mt 27,27-30; Jn 19,2-5)