Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

2Ekkor elrendelte a király, hogy hívják össze a mágusokat, az igézőket, a varázslókat és a csillagjósokat, hogy mondják meg, mit álmodott a király. Azok eljöttek, és a király elé álltak.
KNB 33 SZIT 22 STL 1 RUF 20 KG 46

Találatok a szövegben 20 találat

Mózes első könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 25,2 Ő szülte neki Zimránt, Joksánt, Medánt, Midjánt, Jisbákot és Súahot.
Mózes harmadik könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 16,2 Ezt mondta az ÚR Mózesnek: Mondd meg a testvérednek, Áronnak, hogy a szentélyben ne menjen be akármikor a kárpiton belülre, a ládán levő fedél elé, hogy meg ne haljon, mert a fedél fölött jelenek meg felhőben.
Mózes ötödik könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 27,2 Ha majd átkeltek a Jordánon arra a földre, amelyet neked ad Istened, az ÚR, állíts fel nagy köveket, és meszeld be azokat!
 • 31,2 ezt mondta nekik: Százhúsz esztendős vagyok már, nem tudok tovább veletek együtt járni-kelni, és az ÚR is megmondta nekem: Nem kelhetsz át a Jordánon!
Józsué könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 1,2 Mózes, az én szolgám meghalt. Most azért indulj, kelj át itt a Jordánon, te és ez az egész nép arra a földre, amelyet Izráel fiainak adok.
A bírák könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 13,2 Volt egy Dán nemzetségéből való ember Corából, akinek a neve Mánóah volt. A felesége meddő volt, nem szült.
 • 18,2 A dániak elküldtek nemzetségükből öt férfit, legbátrabb embereiket Corából és Estáólból, hogy járják be és kémleljék ki az országot. Azt mondták nekik: Menjetek, kémleljétek ki az országot! Így jutottak el Efraim hegyvidékére, Míká házához, s ott megszálltak.
Sámuel második könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 20,2 Ekkor Sebához, Bikrí fiához pártolt Dávidtól minden izráeli. De a júdaiak hűségesen követték királyukat a Jordántól Jeruzsálemig.
 • 24,2 A király pedig ezt mondta Jóábnak, hadserege parancsnokának: Járd be Izráel minden törzsét Dántól Beérsebáig, és számláld meg a népet, hadd tudjam meg, mekkora a nép!
A királyok második könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 6,2 Hadd menjünk el a Jordánhoz; ott mindegyikünk kivág egy szál fát, és készítünk magunknak egy helyet, ahol lakhatunk. Ő ezt mondta: Menjetek!
 • 14,2 Huszonöt éves volt, amikor uralkodni kezdett, és huszonkilenc évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Jóaddán volt, Jeruzsálemből származott.
A krónikák első könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 2,2 Dán, József és Benjámin, Naftáli, Gád és Ásér.
 • 21,2 Dávid pedig ezt mondta Jóábnak és a hadinép parancsnokainak: Menjetek, számláljátok meg Izráelt Beérsebától Dánig, és terjesszétek elém, hadd tudjam meg a számukat!
Ezsdrás könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 8,2 Fineás fiai közül Gérsóm, Ítámár fiai közül Dániel, Dávid fiai közül Hattús,
Ezékiel próféta könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 48,2 Dán területe mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig Áséré lesz egy rész.
Dániel próféta könyve (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 6,2 Dániel az oroszlánok vermében
 • 7,2 Ezeket mondta el Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert.
 • 9,2 az ő uralkodásának első évében én, Dániel, megértettem az írásokból, hogy mit jelent azoknak az éveknek a száma, amelyekről az ÚR igéje szólt Jeremiás prófétának, hogy hetven évnek kell eltelnie a romba dőlt Jeruzsálem fölött.
 • 10,2 Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam három egész héten át.
János evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
 • 5,2 Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek öt oszlopcsarnoka van.