Keresés a Bibliában

Káldi-Neovulgáta (katolikus)

Szent István Társulati Biblia (katolikus)

Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás (katolikus)


Jer 33,14-16

„Íme, jönnek napok – mondja az Úr – amikor valóra váltom azt a jó igét, amelyet Izrael házáról és Júda házáról mondottam. ... ”

Zsolt 25

„Dávid zsoltára. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, ... ”

1Tessz 3,12-4,2

„és elküldtük Timóteust, a testvérünket, Isten munkatársát Krisztus evangéliumában, hogy hiteteket szolgálja, megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, ... ”

Lk 21,25-28.34-36 mp3

„Jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, és a földön a népek kétségbeesett rettegése a tenger zúgása és háborgása miatt. ... ”

További fordítások

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (protestáns)

Károli Gáspár revideált fordítása (protestáns)


Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel