Keresés a Bibliában

Énekeljen az egész világ!

98 1Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.
2Megmutatta szabadító erejét az ÚR, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát.
3Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását.
4Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek!
5Énekeljetek az ÚRnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket!
6Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az ÚR előtt!
7Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók!
8Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak
9az ÚR előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF