Keresés a Bibliában

Az ÚR az egész föld királya (Vö. 1Krón 16,23-33.)

96 1Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld!
2Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap!
3Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!
4Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden istennél.
5Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója.
6Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében.
7Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát!
8Magasztaljátok az ÚR dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba!
9Boruljatok le az ÚR előtt szent öltözetben, reszkess tőle, te egész föld!
10Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az ÚR! Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket.
11Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel!
12Ujjongjon a mező, és minden, ami rajta van! Ujjongnak majd az erdő fái mind
13az ÚR előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző zsoltár Következő zsoltár


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF