Keresés a Bibliában

Isten az elnyomottak reménysége

10 1URam, miért állsz oly távol, miért rejtőzöl el a szükség idején?
2A bűnösök gőgjükben üldözik a nyomorultat, de saját ármánykodásuk ejti el őket.
3Dicsekszik kapzsiságával a bűnös, és áldást mond a haszonleső, de ezzel megcsúfolja az URat.
4Fennhéjázva mondja a bűnös: Nem lesz számonkérés, nincs Isten! Ez minden gondolata.
5Útjai mindenkor eredményesek, azt hiszi, hogy messze van ítéleted, semmibe veszi ellenségeit.
6Azt mondja magában: Nem rendülök meg, nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj.
7Szája tele van átokkal, csalással és durvasággal, nyelve nyomorúságot és bajt okoz.
8Ólálkodik a házak körül, titokban meggyilkolja az ártatlant, szeme a gyámoltalant figyeli.
9Lesben áll rejtekhelyén, mint oroszlán a bozótban. Lesi, hogy elragadhassa a nyomorultat. Kiveti hálóját, és elragadja a nyomorultat.
10Szétzúzza, levágja a gyámoltalanokat, ha a körmei közé jutnak.

KNB SZIT STL BD RUF KG


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF