Keresés a Bibliában

8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 10Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 11Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. 12A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” 13És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: 14„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,14 a földön békesség és az emberekhez jóakarat: Régi kéziratok szerint: a földön békesség a jóakarat embereinek. A jóakarat azonban itt nem az emberek jóakaratát, hanem Isten üdvözítő akaratát jelenti, amellyel az emberek felé fordul.


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF