Keresés a Bibliában

Pál a megfeszített Krisztust hirdeti

2 1Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékesszólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. 2Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 Az Isten bizonyságtételét: A legrégebbi kéziratok egy része szerint: Az Isten titkát


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF