Keresés a Bibliában

Törvény és áldozat.

35 1Aki megtartja a törvényt, sok áldozatot hoz, közösségi áldozatot, aki a parancsokhoz igazodik. 2Ételáldozatot mutat be az, aki szeret, s aki alamizsnát ad, az hálaáldozatot. 3Hagyd el gonoszságod, s tetszésre lelsz az Úrnál, elhagyni a jogtalanságot vétségért engesztelő áldozat. 4Ne jelenj meg üres kézzel az Úr előtt, mert Isten parancsa írja ezt mind elő. 5Az igaz áldozata öröm az oltárnak, kellemes illata felszáll az Úr elé. 6Kedves az igaz ember áldozata, nem felejti el az Úr, amit felajánl neki. 7Dicsőítsd meg az Urat nagylelkűségeddel, s ne légy fukar, amikor első termésed feláldozod. 8Mosolygó arccal hozd minden adományod, s légy vidám, amikor a tizedet adod. 9Úgy adj az Úrnak, ahogy ő ad neked, adakozó kedvvel, tehetséged szerint. 10Mert az Úr megfizet: hétannyit ad vissza.

Isten igazságossága

11Hagyd a vesztegetést, azt nem fogadja el, ne bízzál jogtalanul szerzett adományban. 12Az Úr igaz bíró: nem nézi az ember személyét, 13és nem részrehajló a szegény kárára; meghallgatja azt, aki balsorsában kéri. 14Nem utasítja el az árva könyörgését, sem az özvegyet, aki tele van panasszal. 15Az özvegynek a könnye, mely arcán végigpereg, és a zokogása nem az ellen szól-e, aki azt okozta? 16Aki szívből szolgálja, azt az Úr elfogadja, s az imádsága a felhőkig hatol fel. 17A nyomorgók jajszava áthatol a felhőkön, és nem csendesül, amíg el nem éri célját. 18Nem tágít, amíg rá nem tekint a Magasságbeli, s amíg nem szolgáltat neki igazságot. 19És az Úr nem késik: türelmes hozzájuk, 20amíg meg nem töri elnyomóik derekát, amíg vissza nem fizet a pogány népeknek, 21amíg a dölyfösök hadát szét nem veri, amíg el nem töri a gúnyolódók botját, 22amíg tettéért meg nem fizet az embernek, a viselkedéséért, álnoksága szerint, 23amíg igazságot nem szolgáltat népének, és örömet nem szerez neki irgalmában. 24Az elnyomás idején jó az Úr irgalma, mint a záporeső a szárazság idején.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF