Keresés a Bibliában

Az álmok.

34 1Csalóka remények után fut a balga, hiszen csak balgákat izgatnak az álmok. 2Mint aki árnyék után kapkod és szelet kerget, olyan az is, aki álmaira épít. 3Rokonságban van a tükör és az álom: az arcnak képmása áll szemben az arccal. 4Lehet tisztát várni a tisztátalantól, vagy igazságot várni a hazugságtól? 5A jóslások, jövendőmondások, álmok mit sem érnek, nem egyebek a vajúdó asszony képzelgéseinél. 6Ha nem az Úr küldi őket követségbe, ne törődjél velük. 7Sokakat vezettek tévútra az álmok, úgyhogy botladoztak az életük útján. 8Csalhatatlan módon teljesül a törvény, teljes a bölcsesség megbízható szájból.

Az utazás

9Aki sokat utazott, annak gazdag a tudása, a tapasztalt férfi értelmesen beszél. 10Keveset tud, aki semmit sem tapasztalt, de aki sokat járt-kelt, nagy tudást szerzett. 11Amíg úton voltam, igen sokat láttam, többet, mint amennyit el tudnék mondani. 12Sokszor forogtam halálos veszélyben, de megmenekültem ilyenféle módon: 13Azoknak a lelke, kik félik az Urat, életben marad, mert biztos reménységük van a megmentőjükben. 14Aki az Urat féli, nem veszti el reményét, nem reszket, mert Isten a reménysége. 15Boldog annak lelke, aki istenfélő. Ki a támasza, kire hagyatkozik? 16Azokon van az Úrnak szeme, akik őt szeretik, erős pajzsuk nekik, s hatalmas támaszuk. Hajlék a puszta szele, árnyék a dél hősége ellen, megóv a botlástól, s fölsegíti azt, aki elesett. 17Öröm a szívnek, fényesség a szemnek, egészséget, életet és áldást ad.

Az áldozat

18Jogtalan vagyonból csúf dolog áldozni, az istentelen adománya nem talál tetszésre. 19A bűnös ajándéka nem tetszik a Magasságbelinek, hiába a sok áldozat, nem nézi el bűnét. 20Mint aki fiút áldoz az apja szeme láttára, olyan az, aki szegénynek vagyonából áldoz. 21Szűkös kis kenyéren élnek a szegények, aki megtagadja tőlük, az vérszopó. 22Aki elveszi kenyerét, gyilkosa társának, vért ont, aki elvonja munkástól a bérét. 23Ha az egyik épít, s a másik lebontja, a fáradtságon kívül mi hasznuk van belőle? 24Ha egyik könyörög, a másik átkot szór, melyiknek a szavát hallgassa meg az Úr? 25Aki hullához ér, azután megmosdik, ha újra hozzáér, hiába mosdott meg. 26Ilyen az az ember, aki böjtöl bűneiért, de azután megint ugyanazt műveli. Vajon ki hallgatja meg az imádságát, és mi haszna lesz az önsanyargatásból?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF