Keresés a Bibliában

33 1Aki féli az Urat, azt nem éri balsors, ha kísértést szenved, kisegíti belőle. 2Nem okos az, aki gyűlöli a törvényt, s aki nem tartja meg, olyan, mint a hajó a viharban. 3Az értelmes ember bízik a törvényben, mint orákulumra, ráhagyatkozik. 4Készülj beszédedre: szívesen hallgatnak; foglald össze a tant, azután adj választ. 5Mint a kocsikerék, olyan a balga észjárása, okoskodása meg, mint egy forgó tengely. 6A gúnyos barát olyan, mint a túltáplált ló: nyerít, akárki ül is a hátára.

A teremtmények egyenlőtlensége

7Az egyik nap miért különb a másiknál, hisz a Napból árad minden fény az évben? 8Az Úr bölcsessége osztotta el őket, ő tett különbséget idők s ünnepek közt. 9Néhányat fölemelt és szentnek nyilvánított, a többit meg a köznapok sorába iktatta. 10Minden ember agyagból való, mert a föld porából teremtetett Ádám. 11De nagy bölcsességgel az Úr megkülönböztette, és sokféle útra indította őket. 12Némelyeket megáldott és fölemelt, megszentelt és maga mellé vett. Másokat átokkal sújtott, s megalázott, elkergette őket a helyükről. 13Amilyen az agyag a fazekas kezében – tetszése szerint gyúrhatja és formálhatja –, olyan az ember is a Teremtő kezében: igazságossága szerint fizet neki. 14A rosszal a jó áll szemben, s a halállal az élet, az igaznak a bűnös az ellentéte. 15Ha a Magasságbeli műveire nézel: párosával vannak egymás ellenében. 16Mint aki vincellér után szőlőt böngész, úgy törtem magamat én is szüntelenül. 17Isten áldásával előrehaladtam, s tele lett a sajtóm, mint a vincelléré. 18Lássátok, hogy nemcsak magamért fáradtam, hanem mindazokért, akik okulni vágynak. 19Hallgassatok hát rám, ti népnek nagyjai, akik a gyülekezet élén álltok, figyeljetek!

Függetlenség

20Fiúnak, asszonynak, testvérnek, barátnak magad felett ne adj hatalmat, míg csak élsz; vagyonodat ne add oda egyiknek se, nehogy majd neked kelljen tőlük kérned. 21Ameddig csak élsz és lehelet van benned, ne engedd át helyed senki másnak. 22Mert jobb, ha fiaid jönnek hozzád kérni, mint hogy neked kelljen lesned a fiaid kezét. 23Bármit teszel is, mindig te légy az úr, és tekintélyeden folt sose essék. 24Amikor betelik napjaidnak száma, halálod óráján oszd szét örökséged.

A rabszolgák

25Széna, bot és teher – ez kell a szamárnak, a rabszolgának kenyér, fenyítés és munka. 26Adj a rabszolgának munkát, s nyugalmad lesz, ha szabaddá teszed a kezét, szabadulást keres. 27Az iga és gyeplő meghajtja a nyakat, a rossz rabszolgának kaloda s verés kell. 28Szorítsd hát munkára, hogy ne tétlenkedjék, mert a tétlenkedés sok gazságra tanít. 29Állítsd munkába, hiszen arra való, és ha nem fogad szót, verd lábát bilincsbe. 30De senkivel szemben ne essél túlzásba, és ne tégy olyat, amihez nincs jogod. 31Ha egy rabszolgád van, vedd úgy, mint magadat, mert hiszen a saját véreddel szerezted. 32Ha egy rabszolgád van, bánj vele testvérként, hisz szükséged van rá, éppúgy mint magadra. 33Ha rosszul bánsz vele és megszökik tőled, milyen úton-módon találod meg újra?

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF